Συσκευασία

Το «House of Olive» συσκευάζει τα προϊόντα του αποκλειστικά σε λευκοσιδηρά δοχεία με καπάκι που σφραγίζει αεροστεγώς. Η συσκευασία αυτή, σε αντίθεση με το γυαλί ή το πλαστικό, δεν επιτρέπει την επαφή του ελαιολάδου με το φως και το οξυγόνο, τους δυο βασικούς παράγοντες που προκαλούν οξείδωση του ελαιολάδου.